Contact with us : info@onesystem.online

E-turist API je potpuno integrisan u OneSystem

Od oktobra ove godine, Ministarstvo turizma Srbije aktiviralo je portal “eTurista” koji je pripremljen za garancije putovanja. Svaka turistička agencija u Srbiji u obavezi je da ovom portalu dostavi program putovanja, Ugovore sa svim pružaocima usluga, Ugovor o subagenturi i rezervaciju. Pored toga, Ministarstvo turizma je usmereno ka praćenju neophodnih depozita za organizatore putovanja i prikupljanju podataka za statistiku.

Ideja je dobra, međutim, donosi velike poteškoće za organizatore putovanja jer nije lako a ni praktično da se sve rezervacije i podaci unose ručno. Naš primarni cilj bio je da obezbedimo brzu i laku funkcionalnost, tako da smo integrisali Onesystem u portal “eTurista” preko API-ja, i od 14.11.2023. godine, biće u upotrebi za sve naše korisnike u Srbiji. Osim toga, integrisali smo informacije o geografskom položaju, tako da naši korisnici mogu izdati i overiti garancije putovanja direktno iz našeg sistema bez dodatnog napora.

Kako funkcioniše:

Ministarstvo turizma poslalo je interno obaveštenje svim agencijama na portalu “eTurista”, koje sadrži njihov bezbednosni token za API. Na stranici podešavanja u Onesystem-u na tabu “eTurista” unesite ovaj token. Ova opcija omogućava korisnicima da vide sve dodatne funkcije i polja za izdavanje i štampanje garancija putovanja.

Za više informacija i pitanja, slobodno nas kontaktirajte